Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

     2018 -19                       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ    Ε2      Σχολάμε  13:15 ΚΆΘΕ ΜΈΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΑ
ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ
ΓΑΛ/ΓΕΡΜ
ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΠΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΓΑΛ/ΓΕΡΜ
ΤΠΕ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ