Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

     2016-17     ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ        Σχολάμε  13:15 ΚΆΘΕ ΜΈΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ 
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΦΥΣΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΠΕ
ΦΥΣΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ