Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.;...

Στα πρώτα μαθήματα της Γλώσσας αρχίσαμε να μιλάμε για το φυσικό περιβάλλον που είναι το "σπίτι" μας. Κι αν χρειαστεί πραγματικά να διαβιώσουμε στο δάσος;Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη ζωή στη φύση;
Οι απορίες μας θα λυθούν την Τρίτη 1η Οκτωβρίου όταν, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα παρακολουθήσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
"Η ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΖΩΗ"
Ένα οδοιπορικό ευχαρίστησης και δημιουργικής εξερεύνησης, τόσο από πλευράς απόκτησης βασικών γνώσεων, τόνωσης ομαδικότητας και συνεργασίας των παιδιών, όσο και ανακάλυψης της αξίας σεβασμού των φυσικών στοιχείων (φωτιά, νερό κ.λ.π.).
Το πρόγραμμα υλοποιείται στην ύπαιθρο, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν κοντά στο φυσικό περιβάλλον. Ο χώρος υλοποίησης είναι προεπιλεγμένος και όλα τα υλικά που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του προγράμματος προσφέρονται προς χρήση στα παιδιά.

Η δομή του προγράμματος βασίζεται στο τι γνωρίζω, τι προτείνω, πως οργανώνομαι, τι θέλω να μάθω, τι μου αρέσει να γνωρίζω, πώς το φτιάχνω, έτσι  ώστε να είμαι φίλος της φύσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
- Εισαγωγή στο πρόγραμμα με ενημέρωση των παιδιών  και δημιουργία υποομάδων
- Δημιουργία πίνακα στόχων  από τα παιδιά, με γνώμονα τις προτεραιότητες στη ζωή της φύσης
- Ροή προγράμματος με ενεργό συμμετοχή των παιδιών
- Επεξεργασία πληροφοριών  γενικών θεμάτων
- Η φωτιά από το άναμμά της έως το σβήσιμό της – προφυλάξεις
- Το νερό και η συμπεριφορά του – μέθοδοι εύρεσης και εξοικονόμησής του
- Κατάλυμα στη φύση – σχεδιασμός και δημιουργία από τις ομάδες των παιδιών
- Χρήση του καταλύματος για το κολατσιό των παιδιών
- Αίσθηση προσανατολισμού
- Αποκατάσταση χώρου

ΟΦΕΛΗ
Η συνεχής παροχή πληροφοριών, η άμεση ατομική συμμετοχή, η ομαδική λειτουργία, η δημιουργία των κατασκευών, προσφέρουν στα παιδιά ευκαιρίες να ανακαλύψουν τη γνώση, χρησιμοποιώντας τις ατομικές και ομαδικές τους ικανότητες, ενώ παράλληλα  η εμπειρία και γνώση των συνοδών εκπαιδευτών, διασφαλίζουν τη συναισθηματική και σωματική ασφάλειά τους.