Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

ΙΣΤΟΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ


Ωραία, το ξέρω πως σας ζήτησα να διαβάσετε την ενότητα σαν ένα πληροφοριακό κείμενο , τρεις φορές, χωρίς να  τη μάθετε οπωσδήποτε απ΄έξω. 
Αλλά,  καλό δε θα ήταν να δούμε και την ενδιαφέρουσα παρουσίαση που ακολουθεί; "Μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις", έτσι δε λένε;