Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄΄ Α ΜΕΡΟΣ

Στον πιο κάτω σύνδεσμο παρουσιάζονται τα πρώτα κεφάλαια της ενότητας ΣΤ, με πολλές εικόνες και με ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από τον ο κ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΔΙΑ.
ΚΛΙΚ
 http://anoixtosxoleio.weebly.com/epsilonnu972tauetataualpha-sigmatau900-alpha900-mu941rhoomicronsigmaf.html#.UysGCah_swc