Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΦΥΣΙΚΑ 2: Η ΜΑΖΑ


Μάζα

Η μάζα είναι χαρακτηριστική ιδιότητα των σωμάτων και δε μεταβάλλεται όπου και να βρίσκεται το σώμα.
Η μάζα ενός υλικού σώματος είναι το άθροισμα της μάζας των μορίων του.
Όσο η μεγαλύτερη είναι η μάζα αλλά και το πλήθος των μορίων, τόσο μεγαλύτερη είναι και η μάζα του σώματος.
Ο τρόπος μέτρησης της μάζας ενός σώματος γίνεται με τη σύγκρισή της με σώματα γνωστής μάζας, τα οποία λέγονται σταθμά. Το όργανο που χρησιμοποιούμε ονομάζεται ζυγός σύγκρισης.

Picture
Ζυγός μέτρησης

Picture