Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

ΦΥΣΙΚΑ 3. Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
                                                                                8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Πυκνότητα


Στην ερώτηση «ποιο αντικείμενο έχει μεγαλύτερη μάζα: 
ένα σιδερένιο ή ένα χάρτινο;» πολλοί απαντούν χωρίς να σκεφτούν πολύ
 ότι το σιδερένιο αντικείμενο έχει μεγαλύτερη μάζα.
Κι όμως, μια εφημερίδα που είναι κατασκευασμένη από χαρτί έχει μεγαλύτερη 
μάζα από μια σιδερένια παραμάνα. Για να έχει νόημα η ερώτηση, πρέπει να 
συγκρίνουμε τη μάζα δύο αντικειμένων που έχουν τον ίδιο όγκο.
στερεά
υγρά
αέρια

Picture

Η πυκνότητα ενός σώματος εκφράζει την ποσότητα μάζας του σώματος 
στη μονάδα του όγκου.

Πυκνότητα υπολογίζεται ως το πηλίκο μάζας ενός σώματος δια του όγκου του.
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ = ΜΑΖΑ : ΟΓΚΟΣ

Τα σώματα με τη μεγαλύτερη πυκνότητα αποτελούνται από μόρια με
 μεγαλύτερη μάζα ή από μόρια που βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους.
Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα στον ίδιο όγκο τόσο μεγαλύτερη είναι και 
πυκνότητα ενός σώματος. 
                                                                 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ:ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΕΡΒΟΣ