Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΙΞΕ, ΑΛΛΑ ΓΡΗΓΟΡΑ!Και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από τον Π. ΣΑΜΟΥΧΟ.Την Ελλάδα τη  διαρρέουν αρκετά ποτάμια, από τα οποία 
κανένα δεν είναι πλεύσιμο. Οι εκβολές τους, το Δέλτα 
δηλαδή που σχηματίζουν στην εκροή τους προς 
τη θάλασσα, αποτελούν σημαντικούς υγροβιότοπους,
 όπως του Αλιάκμονα και του Έβρου. 
  Ποταμοί όπως ο Πηνειός στη Θεσσαλία, υδροδοτούν
μεγάλες γεωργικές εκτάσεις με τη βοήθεια καναλιών, 
ενώ σε άλλα έχουν δημιουργηθεί τεχνητές λίμνες
για τη λειτουργία υδροηλεκτρικών 
εργοστασίων. 
  Ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο των τελευταίων δεκαετιών,
 για οικολογικούς λόγους,  είναι η εκτροπή του Αχελώου από τη
 νότια Πίνδο προς τη Θεσσαλία για την αντιμετώπιση της
 έλλειψης νερού για την άρδευση του θεσσαλικού κάμπου.

ΠΗΓΉ:Περί ανέμων υδάτων και σχολείου