Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ - ΕΚΠ

Πολύ βοηθητική η παρακάτω διδασκαλία , ιδιαίτερα για τους απόντες μαθητές που τελευταία είναι πολλοί.....