Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ .... 867-1057μ.Χ


Η Μακεδονική Δυναστεία ήταν αυτοκρατορική δυναστεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (867-1057), που κράτησε 190 χρόνια.
Ιδρυτής και γενάρχης της δυναστείας ήταν ο αυτοκράτορας Βασίλειος Α'.

Κατάλογος Βυζαντινών Αυτοκρατόρων της Δυναστείας [Επεξεργασία]

Γενεαλογία της Μακεδονικής Δυναστείας [Επεξεργασία]

Ο αυτοκράτορας Βασίλειος Α' (ο Μακεδών) γεν. το 812 στην Αδριανούπολη, πρωτεύουσα τότε του θέματος της Μακεδονίας, εξ ου και το προσωνύμιο, και πεθ. στις 29 Αυγούστου 886. Σε 1ο γάμο, παντρεύτηκε την επίσης Μακεδόνισσα Μαρία και σε 2ο γάμο την Ευδοκία Ιγγερίνα (πεθ. 882), ερωμένη του αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ' (του Μέθυσου), της Φρυγιανής Δυναστείας. Από τον 1ο γάμο απέκτησε ένα γιό τον Κωνσταντίνο και από τον 2ο,τρεις, τον Λέοντα, μετέπειτα αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ',τον Αλέξανδρο, μετέπειτα συναυτοκράτορα και αυτοκράτορα,και τον Στέφανο (μετέπειτα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως).
α1. Ο αυτοκράτορας Λέων ΣΤ' γενήθηκε 1 Σεπτεμβρίου 866 και πέθανε 11 Μαΐου 912. Ανέβηκε στο θρόνο, όταν πέθανε ο πατέρας του, σε ηλικία 20 ετών. Σε 1ο γάμο, παντρεύτηκε τη Θεοφανώ (γεν. 865, πεθ. 10 Νοεμβρίου 897), σε 2ο τη Ζωή Ζαουτζίνα (γεν. 870, πεθ. 899), σε 3ο γάμο την Ευδοξία Βαγιανά και σε 4ο τη Ζωή Καρβουνοψίνα (γεν. 885, πεθ. 920). Από τον 4ο γάμο και μόνο, απέκτησε ένα γιό, τον διάδοχο και μετέπειτα αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ζ' Πορφυρογέννητο και δύο κόρες, τις Ευδοξία και Άννα.
β1. Ο Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος γεν. Σεπτ./Οκτ. 905 και πεθ. 959. Ανέβηκε στο θρόνο, όταν πέθανε ο πατέρας του, σε ηλικία 7 ετών. Παντρεύτηκε την Ελένη, κόρη του συναυτοκράτορα Ρωμανού Α' του Λεκαπηνού της Δυναστείας Λεκαπηνών, με την οποία απέκτησε το διάδοχο και μετέπειτα αυτοκράτορα Ρωμανό Β' και τέσσερις κόρες, τις Ζωή, Αγαθή, Άνα και Θεοδώρα.
γ1. Ο αυτοκράτορας Ρωμανός Β' γεν. το 939 και πέθανε δηλητηριασμένος από τη 2η σύζυγό του, το 963. Παντρεύτηκε σε 1ο γάμο την Ευδοξία (πεθ. 949) και σε 2ο γάμο τη Θεοφανώ - Αναστασία (γεν. 941, πεθ. 976), η οποία στη συνέχεια παντρεύτηκε τον αυτοκράτορα Νικηφόρος Β' Φωκά. Από το 2ο γάμο του απέκτησε τέσσερα παιδιά, τον διάδοχο και αργότερα αυτοκράτορα Βασίλειο Β' Βουλγαροκτόνο, τον μετέπειτα συμβασιλέα και αυτοκράτορα Κωνσταντίνος Η', τη Θεοφανώ και την Άννα (από τα παιδιά του Ρωμανού Β', πορφυρογέννητοι ήταν ο Κωνσταντίνος και η Άννα).
δ1. Ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος , γεννήθηκε το 957, ανέβηκε στο Θρόνο σε ηλικία 19 ετών και πέθανε το 1025, άτεκνος.δ2. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Η' γεννήθηκε το 961 και πέθανε το 1028. Από το γάμο του απέκτησε δύο κόρες, τις μετέπειτα αυτοκράτειρες Θεοδώρα και Ζωή.
ε1. Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα πέθανε το 1056, ανύπαντρη - άτεκνη.
ε2. Η αυτοκράτειρα Ζωή Α' η Πορφυρογέννητη, υπήρξε η αυτοκράτειοα με τις περισσότερες ερωτικές σχέσεις. Διατηρώντας τη συμβασιλεία και προσφέροντας τον θρόνο στους διαδοχικούς συζύγους της, συνήψε τρείς γάμους: 1ο με το συναυτοκράτορα Ρωμανό Γ' Αργυρό (πεθ. 1034), 2ο με το συναυτοκράτορα Μιχαήλ Δ' τον Παφλαγόνα (πεθ. 1041) και 3ο με το συναυτοκράτορα Κωνσταντίνο Θ' τον Μονομάχο (γεν. 980, πεθ. 1054). Παρά τους τρείς γάμους της, πέθανε το 1050, άκληρη.
δ3. Η Θεοφανώ γεννήθηκε το 956 και παντρεύτηκε τον αυτοκράτορα Όθωνα Β' της Γερμανίας (γεν. 955, πεθ. 983)
δ4. Η αυτοκράτειρα Άννα η Πορφυρογέννητη γεννήθηκε το 963 και πέθανε το 1011. Παντρεύτηκε τον Βλαδίμηρο Α', Μέγα Ηγεμόνα του Κιέβου (πέθ. 15 Ιουλίου 1015).
γ2. Ζωή.
γ3. Αγαθή.
γ4. Άνα (με ένα ν).
γ5. Θεοδώρα. Παντρεύτηκε τον αυτοκράτορα Ιωάννη Α' Τσιμισκή (ο οποίος γεννήθηκε το 924, πέθανε 10 Ιανουαρίου 976).
β2. Ευδοξία (γεν. 888, πεθ. 992, 4ετών).
β3. Άννα (γεν. 898, πεθ. 914). Παντρεύτηκε, το 905, τον Λουδοβίκο Γ' τον Τυφλό (πεθ. 928).
α2. Αυτοκράτορας Αλέξανδρος, γεννήθηκε το 867, πέθανε 6 Ιουνίου 913. Παντρεύτηκε τη Ζωή Καρβουνοψίνα (4η σύζυγο του αδελφού του, Λέοντα ΣΤ').
α3. Στέφανος, έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Σημαντικότερα γεγονότα επί της Μακεδονικής Δυναστείας (867-1057) [Επεξεργασία]
 • 867 Ο Βασίλειος Α' ο Μακεδών ανακηρύσσεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
 • 876 Άλωση της Βάρεως (Μπάρι) από τους Βυζαντινούς.
 • 878 Άλωση των Συρακουσών από τους Άραβες.
 • 887-893 Δημοσίευση των Βασιλικών.
 • 893 Διάρρηξη σχέσεων μεταξύ Λέοντα ΣΤ' και Τσάρος Συμεών Α' των Βουλγάρων.
 • 902 Άλωση της Ταορμίνα από τους Άραβες - Απώλεια Σικελίας.
 • 904 Άλωση της Θεσαλονίκης από τους Άραβες.
 • 916 Μεγάλη ήττα των Βυζαντινών από τους Βουλγάρους του Συμεών, παρά την Αγχίαλο (Πομόριε).
 • 915 Μάχη του Garigliano.
 • 919 Σφετερισμός του Ρωμανού Α' Λεκαπηνού.
 • 924 Ο Τσάρος Συμεών των Βουλγάρων έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης.
 • 927 Θάνατος του Τσάρου Συμεών και ειρήνη με το Βυζάντιο -Αναγνώριση του Βουλγαρικού Πατριαρχείου.
 • 928 Μεγάλος λιμός. Οι μεγάλοι γαιοκτήμονες (δυνατοί) εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για να αποκτήσουν τη γη των μικρών ιδιοκτητών. Μέτρα του Ρωμανού Λεκαπηνού για να το αποτρέψει.
 • 942 Μεγάλη επιτυχής επιδρομή του στρατηγού Ιωάννη Κουρκούα στις κατεχόμενες από τους Άραβες Αρμενία και Μεσοποταμία.
 • 944 Επιτυχής πολιορκία της Έδεσσας.
 • 949 Αποτυχημένη απόπειρα ανακατάληψης της Κρήτης από τους Σαρακηνούς Άραβες.
 • 961 Ανάκτηση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά, επικεφαλής στόλου από 307 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες άλλα μικρότερα - Μεγάλη ήττα του σκληροτράχηλου Άραβα στρατηγού Sayf al-Dawla, στα βουνά του Ταύρου, κατά την επιστροφή του από επιδρομή στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας.
 • 963 Αυτοκράτορας Βυζαντίου ο Νικηφόρος Β' Φωκάς.
 • 965 Κατάκτηση της Κιλικίας.
 • 967 Αναθερμαίνεται ο Βουλγαρικός πόλεμος.
 • 968 Οι Ρως στη Βουλγαρία. - Άλωση της Αντιόχειας.
 • 969 Δολοφονία Νικηφόρου Β' Φωκά. Αυτοκράτορας ο Ιωάννης Α' Τσιμισκής.
 • 971 Στάση του Βάρδα Φωκά, οποία καταστέλλεται από τον Βάρδα Σκληρό.
 • 975 Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Α' εκστρατεύει στη Συρία
 • 976 Ανάρρηση του Βασιλείου Β' στο θρόνο - Επανάσταση του Βάρδα Σκληρού στη Μικρά Ασία.
 • 978-979 Η αυτοκρατορία στέλνει τον πρώην εξόριστο Βάρδα Φωκά εναντίον του Βάρδα Σκληρού. Ο Σκληρός ηττάται και καταφεύγει στους Άραβες.
 • 977-986 Ο Τσάρος Σαμουήλ της Βουλγαρίας καταλαμβάνει τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και εισχωρεί στην Πελοπόννησο.
 • 986 Υπό την ηγεσία του άπειρου Βασιλείου Β', οι Βυζαντινοί ηττώνται από τους Βουλγάρους, στα στενά της Πύλης Τραϊανού. Με αφορμή την ήττα του αυτοκράτορα, ο Βάρδας Σκληρός ξαναρχίζει ανταρσία.
 • 987 Ο Βασίλειος στέλνει ξανά τον Βάρδα Φωκά εναντίον του Βάρδα Σκληρού, όμως οι δύο Βάρδες συμμαχούν μεταξύ τους.
 • 989 Συμμαχία με τους Ρως και έναρξη του εκχριστιανισμού των - Με τη βοήθεια των Ρως, ο Βασίλειος καταπνίγει, τελικά, την ανταρσία.
 • 995 Ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος εκστρατεύει στη Συρία.
 • 996 Ήττα των Βουλγάρων παρά τον Σπερχειό ποταμό.
 • 998 Οι Φατιμίδες της Αιγύπτου ανακαταλαμβάνουν βυζαντινές θέσεις στη Συρία.
 • 999 Μεγάλη εκστρατεία του Βασιλείου στη Συρία. Οι Φατιμίδες αναγκάζονται να συνθηκολογήσουν.
 • 1000-1004 Συντονισμένη επιτυχής επίθεση εναντίον των Βουλγάρων.
 • 1014 Οι Βούλγαροι ηττώνται αποφασιστικά στη μάχη στο Κλειδί. Ο Τσάρος Σαμουήλ πεθαίνει λίγο αργότερα.
 • 1018 Πλήρης καθυπόταξη της Βουλγαρίας - Επανάσταση στη Νότια Ιταλία.
 • 1021-1022 Προσάρτηση της Αρμενίας.
 • 1022 Ο στρατηγός Νικηφόρος Ξιφίας επαναστατεί, μαζί με τον Νικηφόρο Φωκά, γίο του Βάρδα Φωκά. Η επανάσταση καταστέλλεται.
 • 1031 Απώλεια της Έδεσσας (Ούρφα) και ανακατάληψή της από τους Βυζαντινούς υπό το στρατηγό Γεώργιο Μανιάκη.
 • 1038 Επιτυχίες του Γεωργίου Μανιάκη στη Σικελία.
 • 1040 Ανταρσία της Βουλγαρίας.
 • 1042 Στάση στην Κωνσταντινούπολη - Πτώση του Μιχαήλ Ε' και τύφλωσή του - Συναυτοκράτειρες η Θεοδώρα και η Ζωή.
 • 1054 Ο Πατριάρχης Μιχαήλ Α΄ Κηρουλάριος διαρρηγνύει οριστικά τις σχέσεις με τον Πάπα της Ρώμης.