Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑΈνα ωραίο από το βιβλίο Μαθηματικών της ΣΤ΄Τάξης!!!

Ο συγγραφέας Λέων Τολστόι έγραψε:

«Ο άνθρωπος μοιάζει με κλάσμα, του οποίου αριθμητής είναι αυτό που 

είναι πραγματικά και παρονομαστής είναι εκείνο που νομίζει πως είναι.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο παρονομαστής τόσο μικρότερο είναι το κλάσμα.»

Τι εννοούσε;

πηγή "ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΟΠΟΣ"