Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 23-27

Φυσικά και θα κάνουμε επανάληψη μόλις ολοκληρώσουμε την ενότητα που αφορά στη Μεγάλη Ακμή του Βυζαντινού Κράτους, αλλά με την παρουσίαση που ακολουθεί η επανάληψή μας θα  είναι περισσότερο ευχάριστη.

 
πηγή:1ο Δ Σ. Αγίου Δημητρίου