Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

Τι είναι το Φωτόδεντρο;
Το Φωτόδεντρο είναι το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου» για να αποτελέσει το κεντρικό σημείο πρόσβασης στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.
Αχ και να είχαμε ένα διαδραστικό πίνακα στην τάξη ή έστω ένα καλό προβολικό...! Φαίνεται πως, προς το παρόν τουλάχιστον, το φωτόδεντρο θα μας "φωτίζει" στο σπίτι μόνο ή στις ώρες της πληροφοριικής. . .