Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

ΦΕ 4 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Η απορρόφηση του ήχου
View more presentations or Upload your own.
rce=349324&siteUrl=http://www.slideboom.com&embed=1&autoOpenShareScreen=1" />


Αναδημοσιεύουμε από το φιλικό μας ιστολόγιο "1ο Δημ. Σχολ. Αγ.Δημητρίου"


Ο ήχος, όπως και το φως μπορεί να απορροφηθεί, δηλαδή να "εξαφανιστεί". Και συγκεκριμένα όταν ο ήχος συναντήσει στην πορεία του μια μαλακή ή πορώδη ή τραχιά επιφάνεια , τότε ένα πολύ μεγάλο μέρος του απορροφάται από την επιφάνεια και ένα μικρό μέρος αλλάζει κατεύθυνση και ανακλάται.
Τα μαλακά και πορώδη υλικά ή τα υλικά που έχουν τραχιές επιφάνειες και απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του ηχητικού κύματος και ανακλούν ένα πολύ μικρό μέρος, χαρακτηρίζονται ηχομονωτικά.

Η απορρόφηση εξαρτάται εκτός από το υλικό στο οποίο διαδίδεται ο ήχος και από την απόσταση ανάμεσα στην ηχητική πηγή και το δέκτη .


Δείτε τι γίνονται τα ηχητικά κύματα στις πορώδεις, στις σκληρές,στις καμπύλες και στις ανώμαλες επιφάνειες:  Κ Λ Ι Κ

πηγή: Εγκύκλιος  παιδεία