Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Μα, μαθητικές  εκλογές στα τέλη της σχολικής χρονιάς; Τι νόημα έχουν; 
Αφού 

  • είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα.
  •  καθόμαστε σε ομάδες με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και 
  • όταν έχουμε κάποιο θέμα με τους συμμαθητές και τους δασκάλους το συζητάμε και βρίσκουμε λύση.

Σίγουρα ο στόχος δεν είναι να διασαλευτεί η ομαλή λειτουργία των ομάδων, αλλά να ασκηθούμε σε δημοκρατικές διαδικασίες εφαρμόζοντας όσα τούτες τις μέρες  γνωρίζουμε στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.
Αύριο, θα σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα , καθώς και δηλώσεις των εκλεγέντων μελών του σχολικού συμβουλίου.