Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΝ ΤΗΝ ΚΩΝ/ΛΗ

Μελετώντας από τις δυο παρουσιάσεις που ακολουθούν και με τη βοήθεια του σχεδιαγράμματος που δόθηκε στην τάξη, θα προσεγγίσουμε την πολιορκία της Πόλης και θα είμαστε πανέτοιμοι την Παρασκευή για να ολοκληρώσουμε την ενότητα με τα γεγονότα της Άλωσης.