Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Η Σταυρούλα κι ο Μανόλης έφτιαξαν πολύ καλά ερωτηματολόγια με στόχο να ανιχνεύσουν τη σχέση των συμμαθητών τους με  την τηλεόραση.
Παρακάτω, σας παρουσιάζουμε  σχηματικά τις απαντήσεις σε ένα βασικό ερώτημα από το ερωτηματολόγιο της Σταυρούλας.